Wdrożenia e-Commerce

W 2003 roku rynek e-Commerce w Polsce stanowił niecałe 0,9% całego rynku sprzedaży detalicznej. Dzisiaj co piąty Polak przynajmniej raz w miesiącu swoje zakupy realizuje on-line. Biorąc pod uwagę, że ten trend stale rośnie, wniosek nasuwa się sam. Uruchamiając elektroniczny kanał sprzedaży, zapewniasz sobie dostęp do stale rosnącego grona potencjalnych nabywców Twoich produktów. To, jak duży będzie ten udział, zależy w głównej mierze od Ciebie.

Wdrożenia e-Commerce

Czy potrzebujesz sklepu internetowego?

Jeśli poważnie myślisz o założeniu lub rozwoju firmy związanej ze sprzedażą, to wejście w kanał e-Commerce jest jedną z najszybszych metod rozwoju i zarobienia pierwszych poważnych pieniędzy w sprzedaży. Przede wszystkim koszty wejścia są znacznie niższe niż w przypadku sklepów działających w kanale off-line. Co bardzo ważne, już przeszło 65% (zgodnie z danymi PBI Gemius na 12.2014 r.) Polaków posiada stały dostęp do Internetu i ta liczba ciągle rośnie. Wniosek nasuwa się jeden, dzięki sklepowi internetowemu uzyskujesz możliwość dotarcia do ponad połowy mieszkańców Polski, a takiego wyniku żaden lokalnie działający sklep stacjonarny nie jest w stanie Tobie zapewnić. Jednak to nie wszystko. Warto również wspomnieć, że platforma e-Commerce, w zależności od wdrożenia i prowadzonej przez Ciebie działalności, to także zupełnie nowe możliwości. Warto tutaj wymienić sprzedaż wielokanałową, budowanie tożsamości marki w Internecie, więcej modeli współpracy z dostawcami itd.

Proces budowy rozwiązania e-Commerce

Inwestycja w uruchomienie kanału e-Commerce może okazać się jedną z najważniejszych w Twojej firmie. Dlatego kluczowym aspektem są: wybór odpowiedniej firmy i optymalne zaplanowanie realizacji projektu. Proponujemy pięcioetapowy proces wdrożenia sklepu internetowego, każdorazowo dostosowany do specyfiki prowadzonego biznesu. Taki podział cechuje przede wszystkim wysoka efektywność, ale także elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb Twoich klientów oraz rynku. Korzyści płynące z takiego charakteru współpracy to między innymi:

  • większa kontrola nad wynikami;
  • niższy koszt sumaryczny;
  • możliwość dokonywania zmian na bieżąco.
Proces budowy rozwiązania e-Commerce

I ETAP: Analiza

Analiza jest fundamentem wdrożenia dobrej platformy e-Commerce. Na tym etapie poznajemy Twoje potrzeby biznesowe, klientów, konkurencję, a także kształt rynku i charakter sprzedaży. Dużą uwagę poświęcamy również poszukiwaniu szans na zwiększenie automatyzacji sprzedaży i znalezienie optymalnego rozwiązania odpowiadającego Twoim potrzebom. Zdobyte przez nas informacje pozwalają zbudować przejrzystą wizję platformy sprzedażowej już na początkowym etapie współpracy.

II ETAP: Projektowanie user experience

Dane, które uda się pozyskać z rynku, porównane z doświadczeniem oraz silnymi stronami Twojego biznesu, pozwalają stworzyć nam skuteczną strategię wprowadzenia sprzedaży w kanał e-Commerce. Wyjątkowo skupiamy się tutaj na Twoim doświadczeniu. To w końcu Ty jesteś specjalistą w swojej branży i wiesz co sprzedawać. My zatroszczymy się o maksymalizację Twojej firmy, rozumiejąc zasady działania platform on-line.

III ETAP: Projektowanie graficzne

Rzetelne wykonanie pierwszych dwóch etapów pozwala przygotować szatę graficzną nie tylko przyjazną konsumentom, lecz przede wszystkim wyróżniającą się w otoczeniu rynkowym i eksponującą Twoją ofertę na tle konkurencji.

IV ETAP: Wdrożenie

Wdrożenie to najczęściej najdłuższy etap projektu. Na tym etapie realizujemy wszystkie założone funkcjonalności, dokonujemy niezbędnych integracji i przygotowujemy całość pod uruchomienie produkcyjne. Niezwykle istotny jest Twój udział podczas wdrożenia. Realizując zwinne podejście do tworzenia oprogramowania, możemy wspólnie reagować na zmieniające się potrzeby rynkowe, a także dostarczać jak najszybciej gotowe półprodukty, dzięki czemu możemy znacznie przyspieszyć realizację całości.

V ETAP: Testy i uruchomienie

Mimo że stawiamy sobie wysokie wymagania dotyczące jakości dostarczanych rozwiązań informatycznych, bardzo ważna jest kompletna weryfikacja oprogramowania przed uruchomieniem produkcyjnym. Stabilizacji dokonujemy na środowisku docelowym, z udziałem jak największej liczby użytkowników, a także korzystając z testów automatycznych.

Później: Utrzymanie i rozwój

Dobry biznes to taki, który przede wszystkim rozwija się i ma ku temu powody. Zdajemy sobie sprawę, że nie szukasz tylko firmy, która wdraża dobre rozwiązania. My również koncentrujemy się wokół długoterminowej współpracy w utrzymaniu i rozwoju Twojego biznesu.

Współpraca z nami

Decydując się na współpracę z X-Coding IT Studio, zyskasz przede wszystkim:

  • profesjonalne oprogramowanie, stanowiące bazę Twojej działalności w kanale e-Commerce;
  • sklep zaprojektowany w taki sposób, by spełniał wysokie standardy user friendly i experience;
  • pełne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dla twojego biznesu;
  • integrację z dostępnymi e-usługami, w tym zaawansowanymi systemami informatycznymi;
  • optymalizację wydajności działania Twojej platformy e-Commerce;
  • nieograniczone możliwości rozwoju, przebudowy, dostosowania do pojawiających się potrzeb, dzięki zastosowaniu oprogramowania typu open source.