UX design

Projektowanie user experience jest jednym z ważniejszych elementów budowy każdego systemu B2B, sklepu internetowego czy też aplikacji mobilnej. To między innymi dzięki dobrze zaprojektowanym interakcjom z użytkownikami, korzystanie z platformy e-Commerce staje się łatwe i intuicyjne, a obsługa rozbudowanego systemu ERP w firmie bardzo prosta i przejrzysta.

Czym jest użyteczność?

Usability, czyli użyteczność, w dobie rozwoju Internetu, a wraz z nim kanałów e- i m-Commerce, zyskało rangę jednego z najważniejszych pojęć związanych z projektowaniem rozwiązań webowych. Jeśli zastanawiasz się, co należy zrobić, by użytkownicy chętniej korzystali właśnie z Twojej strony i częściej wracali do zakupów w sklepie, jedna z odpowiedzi kryje się pod pojęciem użyteczności serwisu.

Jak projektować Usability?

Przytaczając słowa człowieka najbardziej zasłużonego dla rozwoju usability – Jakoba Nielsona, dla zapewnienia optymalnej użyteczności danego rozwiązania wymagane jest zaistnienie pięciu koniecznych warunków:

 • nauczalność (learnability) definiowanej jako łatwość wykonania prostego zadania przy pierwszym kontakcie z produktem;
 • efektywność (efficiency), czyli szybkość, z jaką użytkownicy korzystają z produktu, który już znają;
 • zapamiętywalność (memorability) – łatwość przypomnienia sobie sposobu korzystania z produktu po dłuższej przerwie;
 • błędy (errors) – jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć;
 • satysfakcja (satisfaction) – miara przyjemności płynącej z obcowania z produktem.

Reasumując, użyteczność jest zbiorem wszystkich elementów strony, sklepu internetowego, aplikacji oraz systemu. Mają za zadanie zapewnić realizację postawionych im celów biznesowych przy jak największej przyjemności i łatwości korzystania z nich przez użytkowników.

Korzyści z projektowania użyteczności

Z projektowania użyteczności wynika wiele pozytywnych konsekwencji. Szczególnie jest to widoczne w przypadku sklepów internetowych. Jak wykazały badania Nielsen Norman Group dotyczące zachowania konsumentów, podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych:

 • Średni czas, jaki klienci spędzają na stronie sklepu w celu znalezienia konkretnego produktu wynosi maksymalnie 25 sekund (bierzemy pod uwagę ścieżkę przejścia od grupy kategorii aż do produktu, bez użycia wyszukiwarki). Jeśli w tym czasie nie uda się znaleźć interesującego produktu, klient opuszcza stronę i prawdopodobnie więcej na nią nie wróci.
 • Badanie ścieżki zakupowej udowodniło, że średnio co 3 badany po dodaniu produktu do koszyka nie finalizuje zakupu.

Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy, jak wskazują analizy firmy doradczej Nielsen Norman, jest źle zaprojektowana ścieżka zakupowa oraz cały proces interakcji klienta w sklepie. Serwisy i sklepy internetowe oraz aplikacje mobilne dzięki dobrej użyteczności zyskują większe zaangażowanie użytkowników i większą powracalność, co przekłada się na uzyskanie przewagi marketingowej nad konkurencją i jeszcze lepszego wypromowania Twojego przedsiębiorstwa.

Korzyści z projektowania użyteczności

Jak projektujemy?

Kładziemy w projektach duży nacisk na kwestie związane z użytecznością. W wielu przypadkach to właśnie makiety funkcjonalne (często interaktywne) mają lepsze zastosowanie niż projektowanie aplikacji oparte o scenariusze użycia. Jest to szczególnie ważne przy projektach webowych, gdzie bardzo ważne jest dopasowanie do potrzeb rynkowych.

W celu efektywnego zaprojektowania użyteczności wykorzystujemy przekrojowo techniki:

 • analizy eksperckie, w tym analizy heurystyczne i wędrówki poznawcze;
 • badania z użytkownikami (user tests);
 • analiza metody ścieżki poznawczej (Cognitive walkthrough);
 • analiza kliknięć (clicktracking);
 • testy A/B.

Wyniki tych badań stają się podstawą do przygotowania:

 • zachowań systemu – podczas których projektowane są interakcje task flow, stany systemu;
 • struktury serwisu – architektury informacji, sitemapy, nazw funkcji i opcji, rozmieszczenia zawartości;
 • układu i layout – interaktywnych prototypów.

Pracujemy w oparciu o metodykę user-centered design (projektowanie zorientowane na użytkownika), co oznacza, że koncentrujemy się na potrzebach docelowych użytkowników produktu, aby jak najlepiej dostosować projekt do ich preferencji i wymagań. Wierzymy, że aby zwiększyć komfort używania danego rozwiązania i jego perswazyjności, należy położyć szczególny nacisk na pozytywne doznania jego użytkowników.