Audyt e-Commerce

Podstawowym zadaniem uruchomienia platformy e-Commerce jest efektywna sprzedaż oferowanych produktów i usług. Problem pojawia się, gdy faktyczne wyniki odbiegają od założonych. Nie wahaj się wówczas skorzystać z wniosków płynących z audytu e-Commerce.

Audyt e-Commerce

Jaki jest cel przeprowadzenia audytu?

Celem nadrzędnym audytu e-Commerce jest określenie problemów, których usunięcie poprawi konwersje i zwiększy lojalność Twoich klientów. Analiza polega na ocenie poszczególnych fragmentów sklepu, na przykład karty produktu, z perspektywy użytkownika. Jej efektem jest sporządzona przez naszych specjalistów ocena użyteczności systemu.

W praktyce audyt sprowadza się więc do wykonania poszczególnych zadań wykonywanych przez klienta, wcielając się w jego rolę. Ma to doprowadzić do wykrycia wszelkich błędów wpływających lub mogących wpłynąć na użyteczność serwisu. Podczas przeprowadzania takich badań weryfikujemy zgodność systemu z przyjętymi standardami z zakresu user experience. Badamy także elementy marketingowe i wizerunkowe zastosowane w serwisie, zarówno pod kątem Twojej marki, jak i oferowanych produktów. Mamy praktyczne doświadczenie w zakresie kreowania skutecznej sprzedaży w kanale e-Commerce, a także w obszarze projektowania user experience, wyniesione z projektów dla rynkowych liderów. Co ważne, jako istotny czynnik uznajemy charakterystykę Twojej branży, dzięki czemu dostosujemy rekomendacje do faktycznych potrzeb. To wszystko gwarantuje, że będziesz mógł zaufać naszym wnioskom.

Co obejmuje audyt?

Przegląd ekspercki dotyczy następujących aspektów:

 • Pierwsze wrażenie i tożsamość serwisu – odpowiemy na pytanie. Czy użytkownik po wejściu na stronę główną, jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy znalazł się w dobrym miejscu? Jaka jest przydatność, wiarygodność i atrakcyjność sklepu dla nowych użytkowników?
 • Hierarchia i organizacja serwisu – weryfikujemy skuteczność hierarchii i podziału oferty. Szukamy niespójności, które mogą powodować utrudnienie nawigacji.
 • Wygoda nawigacji – jest to jeden z najważniejszych elementów serwisu. Brak intuicyjnej nawigacji, która pozwoli użytkownikowi dotrzeć w łatwy sposób do produktu, spowoduje, że opuści on serwis po około 50 sekundach (zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla Ecommerce Polska, lipiec 2014). Dlatego też w tym obszarze skupiamy się na prostocie przeglądania sklepu i występowaniu zatorów.
 • Wyszukiwanie produktów – wyszukiwarka produktów jest jednym z najważniejszych elementów sklepu internetowego, to ona niejednokrotnie determinuje ostatecznie sukces związany ze znalezieniem interesującego klienta produktu. Weryfikujemy jakość wyników, a także skuteczność samego narzędzia.
 • Strona kategorii – weryfikujemy ilość informacji, ich dostępność, przejrzystość i przydatność w kontekście procesu decyzyjnego.
 • Strony produktowe – to witryna wystawowa Twojego sklepu. Jej wygląd i użyteczność jest kluczowym czynnikiem decydującym o sprzedaży. Kładziemy duży nacisk na odpowiednie rozłożenie informacji oraz ich jakość oraz ilość.
 • Koszyk oraz procedura zamówienia – Ilość porzuceń koszyka w polskich sklepach kształtuje się na poziomie powyżej 60%, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez e-Commerce Polska. W tym obszarze skupiamy się na użyteczności samego koszyka, ale także prostocie rejestracji, zaufaniu do Twojego sklepu, a także mechanizmów zwiększających wartość koszyka.

Dlaczego my?

Niezależny audyt przeprowadzony przez specjalistów X-Coding IT Studio to całkowicie nowe spojrzenie, z szerszej perspektywy na ewentualne problemy, które mogą pojawić się w Twoim sklepie.

Dzięki nam:

 • Dowiesz się, czy Twój sklep jest zgodny z przyjętymi zasadami UX;
 • Odnajdziesz słabe strony swojej witryny wraz z rekomendacjami dotyczącymi poprawy;
 • Lepiej poznasz preferencje swoich klientów;
 • W efekcie – sprzedasz więcej!