Optymalizacja produkcji

Współczesne procesy produkcyjne, szczególnie z udziałem nowoczesnych technologii, stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Przez to rośnie ryzyko związane z obniżeniem efektywności całego procesu, czyli wystąpienia sytuacji, na którą nie możesz sobie pozwolić. Twoi klienci mają wysokie oczekiwania, a konkurencja nie zwalnia tempa. To dobry moment, żeby przyjrzeć się kluczowym procesom w Twojej firmie.

Optymalizacja produkcji

Co leży u podstaw problemów?

Powtarzalne, ustandaryzowane działania wewnątrz firmy są efektem doświadczenia, wiedzy i intuicji osób odpowiedzialnych za opracowanie procesu. Nie zawsze jednak intuicja jest zgodna z prawdą. Najlepszym przykładem optymalizacji niezgodnej z intuicją jest dyrektywa firmy kurierskiej UPS skierowana do kurierów, dotycząca szukania zawsze skrętu w prawo, o ile jest to możliwe. Zaoszczędzony czas i fundusze przekraczają najśmielsze oczekiwania, co pokazuje, że kreatywne podejście może przynieść wymierne korzyści. Innym powodem deficytu efektywności jest dezaktualizacja lub niekompletność wiedzy. Żyjemy w czasach, gdzie technologia może zestarzeć się jeszcze przed premierą. To powoduje konieczność bieżącego monitorowania i aktualizacji procesu. Jesteś adresatem problemu optymalizacji produkcji, kiedy:

 • nie masz możliwości kontroli i raportowania w procesie;
 • ponosisz względnie wysoki koszt stały produkcji;
 • zachowujesz wysoki stan magazynowy materiałów i półproduktów będących częścią procesu produkcyjnego;
 • tracisz ciągłość przez braki magazynowe lub oczekiwanie na półprodukty;
 • wydajność Twojego procesu produkcyjnego jest nierównomierna w czasie.

Jak rozwiążesz problem nieoptymalnej produkcji?

Realizacja optymalizacji produkcji jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnych rozwiązań.

Przede wszystkim – zrozumiemy problemy

Pierwszym krokiem, który wykonujemy, jest przeprowadzenie analizy, podczas której:

 • zrozumiemy Twoje procesy;
 • poznamy politykę wewnętrzną firmy;
 • zweryfikujemy narzędzia, które wykorzystujesz;
 • zidentyfikujemy wąskie gardła;
 • upłynniamy proces w istniejącym środowisku.

Bez odpowiedniego zrozumienia celu i poznania obecnego procesu, nie ma możliwości znalezienia poprawnych odpowiedzi i skutecznych rozwiązań.

Po drugie – wdrożymy najlepsze rozwiązanie

Efektywna realizacja optymalizacji obejmuje dwa kluczowe aspekty:

 • politykę wewnętrzną firmy;
 • dedykowane oprogramowanie wspierające.

Wyłącznie połączenie dwóch powyższych dostarczy spodziewany rezultat. Przez zmiany w polityce wewnętrznej firmy mamy na myśli ustandaryzowanie pracy poszczególnych działów, z wykorzystaniem najlepszych metod, które sprawdziły się na rynku (m.in. 5S, SixSigma, Kanban). Dedykowane oprogramowanie wspierające ma na celu automatyzację procesu oraz cyfryzację kluczowych elementów. W zależności od występujących problemów, może być to:

 • oprogramowanie WMS (zarządzanie magazynem);
 • oprogramowanie wspierające estymację kosztów i planowanie produkcji;
 • oprogramowanie wspierające logistykę;
 • i wiele więcej.

Niezależnie od wniosków i koniecznych narzędzi, nasz zespół specjalistów jest gotowy do dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i przeprowadzenia wdrożenia produkcyjnego tak, by zminimalizować ryzyko przestoju i tym samym utraty potencjału produkcyjnego Twojej firmy.

Na koniec – usamodzielniamy

Najlepsze rozwiązania cechuje to, że potrafią same wybronić się z rezultatów. Dlatego też przede wszystkim usamodzielnimy w monitorowaniu i ulepszaniu procesu. Dostarczymy Ci narzędzi, dzięki którym w łatwy sposób:

 • na podstawie zdefiniowanych miar ocenisz wydajność i jakość produkcji;
 • dowiesz się pierwszy o wszelkich odchyleniach i nieprawidłowościach;
 • będziesz mógł na bieżąco monitorować proces i podejmować tylko słuszne decyzje.

Kieruj się jakością

Nawiązując współpracę z X-Coding IT Studio, zapewniasz swojej firmie:

 • zmniejszenie kosztów stałych produkcji;
 • obniżenie zamrożonego w surowcach kapitału;
 • efektywne wykorzystanie zasobów;
 • zwiększenie atrakcyjności oferty przez możliwość obniżenia ceny produktu;
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki zastosowaniu wysokiej klasy rozwiązań informatycznych.