Optymalizacja kodu

Obecnie wymagania dotyczące aplikacji (a także platform internetowych) rosną nie tylko w zakresie funkcjonalności. Klienci coraz częściej oczekują szybkości działania i to właśnie ta miara decyduje o dalszym użytkowaniu. To dla Ciebie bezpośrednie zagrożenie utraty klienta. Jedną z głównych przyczyn źle działających aplikacji jest nieoptymalny kod. To najlepsze miejsce, od którego należy zacząć doszukiwać się przyczyn spadku szybkości działania aplikacji.

Optymalizacja kodu

Ile to jest właściwie “powoli”?

Amazon już wiele lat temu zauważył, że każde 100 ms wydłużenia czasu ładowania strony internetowej powoduje spadek sprzedaży o 1%. Według Google zwiększenie czasu ładowania wyników wyszukiwania o 400 ms skutkuje zmniejszenie ilości wyszukań o 0,44%. W tym drugim przypadku szybkość ładowania wpływa także na pozycjonowanie witryny. Obecnie szybko oznacza średnią szybkość ładowania strony na poziomie 3-4 sekund. To oznacza jedno – musisz być naprawdę szybki, żeby Twoja witryna była atrakcyjna dla klientów. Odstawanie od konkurencji to strata, na którą nie powinieneś sobie pozwolić.

Co warto poprawić?

Przede wszystkim potrzeba optymalizacji kodu powinna być wynikać z potrzeby biznesowej i być poparta argumentami. W przeciwnym wypadku wydasz pieniądze na działania, które niekoniecznie przyniosą oczekiwaną poprawę. Warto skupić się wyłącznie na tej części oprogramowania, które sprawia istotny problem wydajnościowy. Najczęstsze miejsca obniżające średnią szybkość aplikacji to:

  • najczęściej odwiedzane widoki (efekt skali);
  • najbardziej zaawansowane obliczeniowo akcje;
  • punkty styku z systemami zewnętrznymi (oczekiwanie na połączenie).

Każdy z tych trzech wypadków wymaga odrębnego podejścia i metodologii pracy.

Zrobimy to dobrze

Od początku działalności kluczowym aspektem wdrażanych przez nas systemów jest szybkość działania. Doskonale rozumiemy w tym kontekście zapotrzebowanie Twoich klientów. Nasze doświadczenie technologiczne (zarówno web i enterprise) umożliwia nam:

  • skuteczne przeprowadzenie audytu;
  • wyciągnięcie prawidłowych wniosków i ocenę wpływu na wzrost szybkości działania aplikacji;
  • przeprowadzenie niezbędnych zmian;
  • bieżący monitoring efektów;

dzięki czemu uzyskasz najwyższą jakość produktu, która znacząco wpłynie na user experience Twoich klientów.