Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Ryzyko utraty lub danych w Internecie jest traktowane coraz bardziej poważne. Biorąc pod uwagę, że znaczna część organizacji skupia swoją działalność na rozwoju kanału on-line, bezpieczeństwo aplikacji internetowych staje się zagadnieniem kluczowym w XXI wieku. Czy zapewniasz sobie i swoim klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Warto chronić dane

Internet coraz częściej staje się miejscem wykonywania codziennych czynności. W efekcie zostawiamy tu coraz większą ilość informacji, które mogą być określane jako “wrażliwe”, a ich upublicznienie lub utrata niesie za sobą poważne konsekwencje. W efekcie powyższego zjawiska, nasila się ilość ataków mających na celu wydobycie kluczowych danych. Często są to informacje personalne lub istotna wiedza przedsiębiorstwa. Nietrudno przytoczyć spektakularne ataki, w wyniku których wyciekają miliony rekordów, stanowią one istotną wartość zarówno dla przedsiębiorstw jak ich klientów. Dlatego obecnie istotnym czynnikiem, często wręcz wykluczającym, jest bezpieczeństwo aplikacji, którą dostarczasz swoim klientom.

Lista potencjalnych zagrożeń mająca negatywny wpływ dla Twojego oprogramowania jest długa. The Open Web Application Security Project przytacza 10 kluczowych zagrożeń:

 • “SQL Injection”;
 • niepoprawna implementacja funkcji autoryzacyjnych i zarządzania sesją użytkownika;
 • “Cross-Site Scripting (XSS)”;
 • bezpośrednie odwołanie do obiektów w systemie;
 • niepoprawne (lub nieaktualne) ustawienia bezpieczeństwa;
 • niebezpieczne przechowywanie wrażliwych danych;
 • niekompletna implementacja zabezpieczeń poszczególnych funkcjonalności;
 • “Cross-Site Request Forgery (CSRF)”;
 • używanie niebezpiecznych narzędzi lub bibliotek;
 • niebezpieczne przekierowania aplikacji.

Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo aplikacji jest zagadnieniem ciągłym, występującym przy praktycznie każdej modyfikacji oprogramowania lub środowiska, w którym jest wdrożone.

Zabezpieczymy Twoje dane

Dysponujemy praktyczną wiedzą i doświadczeniem dotycym zabezpieczeń aplikacji internetowych pod kątem najbardziej popularnych ataków. Dzięki temu skutecznie:

 • na podstawie analizy znajdziemy potencjalne źródło zagrożenia;
 • zaproponujemy rozwiązania polepszające poziom bezpieczeństwa Twojej aplikacji;
 • wdrożymy narzędzia automatyzujące testy bezpieczeństwa pod przyszły rozwój systemu;
 • przeszkolimy Twój zespół pod kątem wdrożeń bezpiecznych rozwiązań na przyszłość.