Automatyzacja procesów biznesowych

W toku rozwoju Twojej firmy stosunkowo szybko okaże się, że ręczna obsługa procesów biznesowych generuje koszt niewspółmierny do zysku. Liderów w Twojej branży charakteryzuje to, że automatyzują procesy biznesowe w swoim przedsiębiorstwie. To nie trend – to konieczność, która być może już teraz Cię obowiązuje.

Automatyzacja procesów biznesowych

Biznes dąży do uproszczeń

Ostatnie lata przypadają na intensywne inwestycje w obszarze automatyzacji funkcjonowania przedsiębiorstw. W efekcie coraz więcej procesów biznesowych i technologicznych odbywa się z minimalnym udziałem człowieka. Dobrym przykładem jest Amazon, który już teraz przymierza się do robotyzacji magazynu i wykorzystania dronów w dostawie przesyłek.

Cały proces przebiega z dużym udziałem coraz bardziej zaawansowanych systemów informatycznych. Obecnie wdrożenie dowolnego oprogramowania zakłada, że przynajmniej musi być otwarte na integracje ze środowiskiem zewnętrznym, a najczęściej integracja jest częścią projektu. Systemy już nie tylko są dedykowane do jednego stanowiska, w dużej mierze pomagają podejmować decyzję i automatycznie realizują kompleksowe zadania, odciążając poszczególne działy.

Konsekwencje automatyzacji szybko staną się zauważalne:

 • Ciebie;
 • Twoich klientów;

przez co automatyzacja procesów biznesowych w Twojej firmie to jedno z kluczowych zadań, których powinieneś się podjąć.

Zysk z automatyzacji

Automatyzując procesy biznesowe w Twoim przedsiębiorstwie, przede wszystkim stajesz przed szansą na zwiększenie efektywności i wykorzystywanych zasobów.

Dzieje się tak z wielu powodów:

 • powtarzalne i dobrze opisane zadania są w większości przypadków wykonywane automatycznie, co odciąża zasoby, ale także powoduje mniejszą ilość błędów;
 • sprawy występują w jasno zdefiniowanych stanach, a także posiadają w każdym momencie opiekuna, dzięki dobrze opracowanemu przepływowi, zmniejszasz chaos w obsłudze;
 • dokumenty dotyczące każdej sprawy są łatwo dostępne;
 • cały proces jest monitorowany w każdym punkcie, dzięki czemu szybko wychwytywane są wszelkie nieprawidłowości.

Powyższe pozytywne konsekwencje są najczęściej związane z implementacją zaawansowanych systemów informatycznych, a także zmiany procedur, często również polityki wewnętrznej. Nie sposób tutaj nie docenić kompleksowo wykonanej analizy biznesowej przedsiębiorstwa, by jak najlepiej wykorzystać kontekst, w którym się poruszasz.

Przenosząc środek ciężkości procesów biznesowych z zasobów ludzkich na oprogramowanie:

 • zwiększasz konkurencyjność przedsiębiorstwa;
 • przyspieszasz realizację zadań;
 • odciążasz swoich pracowników (także psychicznie);
 • obniżasz koszty operacyjne;
 • zwiększasz dostępność dokumentów związanych ze sprawami w firmie.

Postaw na dobrego dostawcę

Od początku działalności wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie planowania i wdrożeń oprogramowania automatyzującego procesy biznesowe. W tym czasie wypracowaliśmy efektywny model współpracy, dzięki czemu dobrze identyfikujemy Twoje potrzeby i dostarczamy oprogramowanie, które skutecznie je realizuje.

Wykorzystujemy popularne narzędzia workflow (m.in. MS Workflow Foundation, jBPM, Activiti), dzięki czemu zyskujesz na uniwersalności i możliwości późniejszego stabilnego rozwoju Twoich narzędzi.

Decyzja o współpracy z nami to dla Ciebie pewność, że:

 • stawiasz na firmę z doświadczeniem w realizacji podobnego typu zagadnień;
 • oprogramowanie będzie odpowiadało Twoim potrzebom biznesowym;
 • całe rozwiązanie będzie intuicyjne i dostosowane do charakterystyki Twojej firmy;
 • Twoi pracownicy zostaną przeszkoleni przez profesjonalistów, a Ty otrzymasz pełną dokumentację, która umożliwi i ułatwi dalszy rozwój.