Analiza biznesowa

Analiza biznesowa ma na celu określenie w przejrzysty sposób potrzeb przedsiębiorstwa i możliwych sposobów ich realizacji. Rezultatem nie zawsze będzie potrzeba wdrożenia nowego oprogramowania. Często wystarczy optymalizacja kluczowych procesów biznesowych, usprawnienie poszczególnych stanowisk pracy lub opracowanie odpowiednich standardów pracy w firmie. Realizując nowe przedsięwzięcie, czy też rozwijając swoją firmę, nie pozwól, by te czynności były sumą przypadkowych działań. Nasze usługi analityczne pomogą optymalnie wykorzystać wewnętrzne aktywa i jednocześnie zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

W jakim celu powinieneś wykonać analizę biznesową?

Proces analityczny powinien rozpocząć się w momencie pojawienia potrzeb biznesowych. Przyczyny takich potrzeb są bardzo zróżnicowane:

  • chęć poprawienia efektywności poszczególnych stanowisk, eliminacja wąskich gardeł głównie w zakresie logistyki, produkcji lub innych procesów biznesowych;
  • wdrażanie nowej strategii firmy, wprowadzaniem na rynek nowych produktów lub usług;
  • rozbudowa infrastruktury, na przykład poprzez zakup nowych maszyn, rozwój floty samochodowej itp.;
  • dostosowanie się do potrzeb rynku oraz działań konkurencji, która wprowadzając innowacyjne produkty zdobywa pozycję lidera na rynku.

Niezależnie od powodu, w Twojej organizacji pojawiają się potrzeby biznesowe, które należy spełnić, żeby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać. Nikt nie chce przy tym ryzykować, inwestując pieniądze w projekt, który od początku jest skazany na porażkę. Dlatego też należy poszukać najlepszego z możliwych rozwiązań, które nie tylko spełni Twoje potrzeby, ale także będzie optymalne w kontekście rozwoju Twojej firmy.

Jak pracujemy?

Wykonujemy analizę biznesową zgodnie ze skutecznymi dobrymi praktykami. Koncentrujemy się przy tym na podstawowych obszarach:

Planowanie i monitoring

W przypadku szczególnie rozbudowanych projektów nie sposób nie docenić odpowiedniego zaplanowania całego procesu analitycznego. Trudno mówić o dobrych wynikach, gdy pominie się ważny czynnik mający wpływ na powodzenie Twojego projektu.

Na początku identyfikujemy głównych interesariuszy w projekcie i na podstawie tego opracowujemy metodologię pracy. Takie zindywidualizowane podejście to efektywne wykorzystanie czasu Twojego, Twoich pracowników oraz pozostałych osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z nadchodzącymi zmianami. Równie istotny, co plan, jest monitoring otoczenia analitycznego. Rozciągnięcie procesu w czasie powoduje, że ulec zmianie mogą warunki, w których będzie toczyć się projekt. Niezwykle istotna jest identyfikacja tych zmian i uwzględnienie ich w dokumentacji.

Pozyskiwanie wiedzy

Odpowiednia wiedza pochodząca od interesariuszy jest kluczem do sukcesu projektu. Do pozyskiwania wiedzy wykorzystujemy zarówno techniki angażujące (np. brainstorming, grupy fokusowe), jak i nieinwazyjne (obserwacje, prototypy). Dzięki temu otrzymujemy obraz jak najbardziej zbliżony do obiektywnego, a tym samym najlepiej oddający rzeczywistość.

Analiza przedsiębiorstwa

Jest to najważniejsza część całego procesu. Identyfikujemy w nim Twoje potrzeby biznesowe, a także problemy i potencjalne szanse. Naszym głównym i najważniejszym celem jest przede wszystkim pokazanie, że zaproponowane pomysły mają sens oraz że inwestycja będzie optymalna kosztowo, lub też nie (co również może się zdarzyć). Dzięki kompleksowej analizie będziesz pewny, że wymagania, które stawiamy dotyczą rozwiązania, które będzie dla Ciebie najlepsze.

Ocena rozwiązania

Nasza praca jest przede wszystkim dla Ciebie. Poświęcamy dużo czasu na ocenę rozwiązania, które wspólnie przygotowaliśmy. Posiłkujemy się sprawdzonymi przez rynek przykładami, szukamy zagrożeń, które mogą wystąpić, posiłkujemy się sprawdzonymi metodami analitycznymi. Oczekuj od nas dowodów – na to, że Twoje wymagania zostały spełnione, że nie występują kolizję pomiędzy interesariuszami, w końcu na to, że żadna istotna kwestia nie została pominięta.

Zarządzanie i analiza wymagań

Rozumiejąc potrzeby i mając pełną widzę na temat Twojej firmy, możemy skupić się na opracowaniu wymagań:

  • funkcjonalnych;
  • technicznych;
  • wydajnościowych;
  • etc.

Wymagania są zbierane od wszystkich interesariuszy związanych z projektem, a następnie ustalane są priorytety. Jest to często najtrudniejsza część całego procesu analitycznego, czyli ustalenie co jest ważne, a co powinno zostać wykonane, by sprostać Twoim potrzebom. Warto podkreślić, że zarządzanie wymaganiami to także odpowiednia komunikacja – wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć, jakie są wzajemne oczekiwania, żeby ostatecznie wypracować możliwie najlepszy kompromis w przypadku spornych sytuacji.