badania-stron-4-sortowanie-kart-sposob-na-czytelne-menu

Badania stron #4 – Sortowanie kart – sposób na czytelne menu

Sortowanie kart (ang. card sorting) to metoda wspomagająca proces projektowania lub sprawdzenia architektury informacji. Umożliwia takie zorganizowanie treści na stronie, które będzie miało sens z perspektywy użytkowników. Dzięki tej metodzie można również dobrać odpowiednie nazwy do poszczególnych elementów menu. By przeprowadzić sortowanie kart, wystarczy posiadać kartki – zwykłe papierowe lub samoprzylepne. To badanie można również przeprowadzić przez internet.

Dlaczego warto?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Warto zastosować sortowanie kart, jeśli chce się mieć serwis intuicyjny, z zawartością poukładaną sensownie i zrozumiale dla użytkowników. Korzystając z tej metody, można dowiedzieć się, jak użytkownicy rozumieją to, co ma być na stronie, a także jakie pogrupowanie informacji jest dla nich oczywiste.

Dzięki temu będą w stanie łatwiej i szybciej poruszać się po serwisie, a w efekcie wykonywać zakładane przez nas czynności.

Kiedy przeprowadzić?

Sortowanie kart przeprowadza się przed projektowaniem układu elementów. Dzięki temu badaniu projektant może stworzyć czytelniejszą architekturę informacji, czyli szkieletu strony, na którego bazie powstaną pozostałe elementy. To przekłada się wprost na wygląd i funkcjonowanie menu, czy prezentowanie odpowiednich treści na stronie głównej. Warto wykorzystać tę metodę, by określić układ wszystkich treści, a także znaleźć odpowiednie nazwy kategorii.

Sortowanie kart pomoże też sprawdzić już zaprojektowaną architekturę informacji. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy elementy istniejącego systemu są intuicyjne dla użytkowników, czy jednak warto pomyśleć o zmianach.

Card sorting w praktyce Card sorting w praktyce

Otwarte a zamknięte sortowanie kart

W zależności od potrzeb można zastosować dwa rodzaje sortowania kart. W obu wariantach użytkownicy dostają plik kart zawierających wszystkie treści dostępne w serwisie.

  1. Otwarte sortowanie kart. W tym wariancie użytkownicy najpierw grupują karty tak, by wg nich określone zbiory były sensowne. W ten sposób tworzą różne grupy informacji. Następnie nazywają je tak, by nazwy określały ich zawartość.
  2. Zamknięte sortowanie kart. To zadanie charakteryzuje się tym, że dostępne karty użytkownicy przydzielają do z góry określonych i nazwanych przez organizatorów grup.

Pierwsza z tych opcji, otwarte sortowanie, dobrze nadaje się do stworzenia od podstaw architektury informacji. W tym wariancie od użytkowników zależy, jak pogrupują informacje, ile stworzą grup i jak je nazwą.

Zamknięte sortowanie kart lepiej służy do sprawdzenia istniejącej architektury. Jako że użytkownicy bazują na gotowych grupach, jedyne co muszą zrobić to dopasować do nich treści. Duża zgodność użytkowników w tym zadaniu świadczy o tym, że stworzona kategoryzacja jest zrozumiała.

Warto zastosować połączenie obu tych wariantów. Najpierw, za pomocą otwartego sortowania, posegregować odpowiednio treści strony, a potem korzystając z zamkniętego sortowania sprawdzić, czy zaprojektowanie rozwiązanie jest logiczne dla użytkowników.

Przeprowadzanie

Aby skutecznie przeprowadzić sortowanie kart, należy się do tego dobrze przygotować. Warto wziąć pod uwagę następujące kroki:

  1. Przygotowanie kart. Karty muszą być przygotowane przed pojawieniem się uczestników badania. Warto stworzyć ich ok. 40-60, w zależności od potrzeb i wymagań strony. Dla nowych stron na kartach należy umieścić wszystkie informacje, które chce się zawrzeć. Przy redesignie istniejących rozwiązań warto umieścić najważniejsze, najbardziej popularne typy zawartości. Warto zostawić sobie kilka pustych kart, na wypadek, gdyby jakiejś osobie badanej przyszła do głowy inna treść, którą chętnie by zobaczyła na takiej stronie. To jest również dobry moment, by zdecydować czy badanie będzie przeprowadzane komputerowo, czy z fizycznie istniejącymi kartami.
  2. Poprowadzenie sesji. Przed badaniem trzeba wcześniej przygotować odpowiednią przestrzeń, by karty można było rozsypać na stole, podłodze czy przykleić na ścianie. W przypadku badań komputerowych należy zapewnić komputer z odpowiednim programem. Ważnym elementem prowadzenia sesji jest dokładne wyjaśnienie uczestnikom, na czym polega zadanie. Przystępując do badania do badania, warto poprosić uczestników, by mówili na głos, co robią, tak by móc wiedzieć, czy z czymś mają problem, dlaczego układają karty w określony sposób, co sprawia im trudność. Należy też pozwolić uczestnikom na dopisywanie własnych kart i odkładanie na bok tych, dla których nie znajdują zastosowania w powstającej stronie. Na koniec badania należy podziękować uczestnikom, wynagrodzić im spędzony czas prezentem albo zapłatą, jeśli zostały obiecane. W przypadku prowadzenia badania zdalnego większość z tych rzeczy trzeba zaprogramować. Link do badania warto wysłać wiadomością e-mail, zawierającą dokładną instrukcję postępowania, a także informującą jak długo badanie może trwać.

optimalSort

Analiza danych

Analiza danych jest najszybsza, gdy badanie było prowadzenie komputerowo, ponieważ wszystkie wyniki są już zapisane w komputerze. Jeśli uczestnicy działali na fizycznych kartach, warto sfotografować albo wprowadzić do komputera efekt ich pracy.

Analiza jakościowa bazuje na informacjach udzielonych przez użytkowników w komentarzach. Polega na wskazaniu elementów, które z jakiegoś powodu mogły sprawić trudność w dopasowaniu do grup czy interpretacji znaczenia.

Analiza ilościowa bazuje na ułożeniach kart między sobą. Polega na sprawdzeniu, jakie karty najczęściej występują w parach oraz danych kategoriach. Taką analizę często są w stanie wykonać programy umożliwiające przeprowadzanie badania na komputerze, można jednak wykorzystać również zwykły arkusz kalkulacyjny.

Podsumowanie

Podsumowując, sortowanie kart to ciekawa technika badawcza, służąca do zaprojektowania architektury informacji na stronie. Na podstawie wyników tego badania można określić, jakie informacje warto umieścić na stronie głównej, jakie elementy powinno zawierać menu, jak powinny nazywać się kategorie itd. Prowadząc szczegółowe badania z użytkownikami, warto dodać sortowanie kart do harmonogramu również po to, by urozmaicić spotkanie.