upgrade-install-script-modulu-magento

Upgrade i install script modułu Magento

Pisząc własne funkcjonalności/moduły do Magento nie sposób pominąć folder sql, gdzie umieszczamy kod, który zostaje wykonany przy instalacji/upgradzie naszego modułu. W tym wpisie przedstawię w jaki sposób poprawnie stworzyć pliki install oraz upgrade dla modułu. Zanim przejdę do konkretnych przykładów, należy podkreślić, że skrypt należy wcześniej zadeklarować w pliku config.xml. Na potrzeby wpisu tworzę moduł o nazwie Scripts (Xcoding_Scripts) a w nim:

Deklaracja skryptu

app\code\local\Xcoding\Scripts\etc\config.xml

<?xml version="1.0"?>
  <!--
   ~  @category Xcoding_Scripts
   ~  @package  Xcoding_Scripts
   ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   -->
  <config>
    <modules>
      <Xcoding_Scripts>
        <version>1.0.0</version>
      </Xcoding_Scripts>
    </modules>
    <global>
      <blocks>
        <!-- deklaracja bloku -->
        <xcoding_scripts>
          <class>Xcoding_Scripts_Block</class>
        </xcoding_scripts>
      </blocks>
      <helpers>
        <!-- deklaracja helpera -->
        <xcoding_scripts>
          <class>Xcoding_Scripts_Helper</class>
        </xcoding_scripts>
      </helpers>
      <models>
        <xcoding_scripts>
          <class>Xcoding_Scripts_Model</class>
          <resourceModel>xcoding_scripts_resource</resourceModel>
        </xcoding_scripts>

        <xcoding_scripts_resource>
          <class>Xcoding_Scripts_Model_Resource</class>
          <entities>
            <test_table>
              <table>scripts_test</table>
            </test_table>
            <new_test_table>
              <table>scripts_test_upgrade</table>
            </new_test_table>
          </entities>
        </xcoding_scripts_resource>
      </models>
      <resources>
        <!-- deklaracja skryptu -->
        <xcoding_scripts_setup>
          <setup>
            <module>Xcoding_Scripts</module>
            <class>Mage_CatalogIndex_Model_Resource_Setup</class>
          </setup>
          <connection>
            <use>core_setup</use>
          </connection>
        </xcoding_scripts_setup>
      </resources>
    </global>
  </config>

Deklarację zamieszczamy w globals > resources gdzie podajemy unikalną nazwę resource – w tym przypadku xcoding_scripts_setup.

<resources>
      <!-- deklaracja skryptu -->
      <xcoding_scripts_setup>
        <setup>
          <module>Xcoding_Scripts</module>
        </setup>
        <connection>
          <use>core_setup</use>
        </connection>
      </xcoding_scripts_setup>
    </resources>

To właśnie xcoding_scripts_setup będzie widoczny w tabeli core_resource po instalacji modułu. Nazwa ta również wyznacza nazwę folderu w którym będą się znajdować skrypty.

Struktura plików

Pierwszy skrypt instalacyjny – nowa tabela

Domyślnie klasą reprezentującą installer jest Mage_Core_Model_Resource_Setup, ale jeśli chcemy użyć innej dostępnej lub własnej, wystarczy zadeklarować ją w config.xml w taki sposób:

...
 <resources>
   <!-- deklaracja skryptu -->
   <xcoding_scripts_setup>
     <setup>
       <module>Xcoding_Scripts</module>
       <!-- klasa installera -->
       <class>Mage_ImportExport_Model_Resource_Setup</class>
     </setup>
     ...

Korzystam z domyślnego instalatora, kod skryptu tworzącego tabelę:

app\code\local\Xcoding\Scripts\sql\xcoding_scripts_setup\install-1.0.0.php

<?php
  /**
   *  @category Xcoding_Scripts
   *  @package  Xcoding_Scripts
   *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   */

  /** @var Mage_Core_Model_Resource_Setup $this */
  $installer = $this;

  $installer->startSetup();

  $table = $installer->getConnection()
      ->newTable($installer->getTable('xcoding_scripts/test_table'))
      ->addColumn('id', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_INTEGER, null, array(
              'identity' => true,
          'unsigned' => true,
      'nullable' => false,
      'primary'  => true,
  ), 'Id')
  ->addColumn('small_text', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_VARCHAR, 30, array(
          'nullable' => false,
  ), 'Text field')
  ->addColumn('text', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_TEXT, null, array(
          'nullable' => true,
  ), 'Long text')
  ->addColumn('boolean_column', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_BOOLEAN, null, array(
          'nullable' => false,
  ), 'Boolean column')
  ->addColumn('created_at', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_TIMESTAMP, null, array(
          'nullable' => false
  ), 'Created at');

  $installer->getConnection()->createTable($table);

  $installer->endSetup();

$installer->getTable('xcoding_scripts/test_table') => scripts_test wynikające z entity w config.xml

...
  <xcoding_scripts_resource>
    <class>Xcoding_Scripts_Model_Resource</class>
    <entities>
      <test_table>
        <table>scripts_test</table>
      </test_table>

Odpalamy!

Aby nasz skrypt się wykonał musimy wykonać 2 akcje: aktywować moduł i wyczyścić cache. A więc aktywacja modułu:

app\etc\modules\Xcoding_Scripts.xml

<?xml version="1.0"?>
<!--
 ~  @category Xcoding_Scripts
 ~  @package  Xcoding_Scripts
 ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
 -->
<config>
  <modules>
    <Xcoding_Scripts>
      <active>true</active>
      <codePool>local</codePool>
    </Xcoding_Scripts>
  </modules>
</config>

Nowa tabela utworzona

Przy próbie odświeżenia strony aplikacji wykonał się skrypt instalacyjny i zgodnie z oczekiwaniami została utworzona nowa teabla w bazie danych o nazwie scripts_test. Stan naszego modułu (wersja modułu oraz wersja danych) możemy zweryfikować w tabeli core_resource.

Nowy moduł w Magento Moduł jest poprawnie zarejestrowany

Jak widać został dodany nowy rekord z code odpowiadającym nazwą zdeklarowaną w config.xml oraz aktualnym version i data_version. Dla potwierdzenia sprawdźmy utworzoną tabelę w bazie danych:

Efekt działania Wszystko zgodnie z oczekiwaniami

Rozbudowa o kolejne wersje, czyli upgrade script

Tutaj mamy znacznie mniej pracy, ponieważ wszystko jest już przygotowane pod względem konfiguracyjnym. Co należy zrobić:

 1. Utworzyć nowy plik upgrade w folderze sql w formacie: upgrade-{stara wersja}-{nowa wersja}.php
 2. Zmienić odpowiednio wersję modułu w config.xml
 3. Wyczyścić cache

W tym przypadku tworzę plik upgrade-1.0.0-2.0.0 o podobnej zawartości jak skrypt instalacyjny – zmieniając tylko nazwę tabeli którą utworzymy.

<?php
    /**
     *  @category Xcoding_Scripts
     *  @package  Xcoding_Scripts
     *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
     */

    /**
     *  @category Xcoding_Scripts
     *  @package  Xcoding_Scripts
     *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
     */

    /** @var Mage_Core_Model_Resource_Setup $this */
    $installer = $this;

$installer->startSetup();

$table = $installer->getConnection()
    ->newTable($installer->getTable('xcoding_scripts/new_test_table'))
    ->addColumn('id', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_INTEGER, null, array(
            'identity' => true,
        'unsigned' => true,
    'nullable' => false,
    'primary'  => true,
), 'Id')
->addColumn('small_text', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_VARCHAR, 30, array(
        'nullable' => false,
), 'Text field')
->addColumn('text', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_TEXT, null, array(
        'nullable' => true,
), 'Long text')
->addColumn('boolean_column', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_BOOLEAN, null, array(
        'nullable' => false,
), 'Boolean column')
->addColumn('created_at', Varien_Db_Ddl_Table::TYPE_TIMESTAMP, null, array(
        'nullable' => false
), 'Created at');

$installer->getConnection()->createTable($table);

$installer->endSetup();

Kolejnym krokiem jest zmiana wersji modułu w config.xml na 2.0.0

...
  <config>
    <modules>
      <Xcoding_Scripts>
        <version>2.0.0</version>
      </Xcoding_Scripts>
    </modules>
  ...

Teraz czyścimy cache i gotowe! Wersja modułu została zwiększona a tabela utworzona:

Wynik upgrade

Nowa tabela po upgrade Efekt zgodny z oczekiwanym ?

Każdy kolejny plik upgrade tworzymy analogicznie do powyższego.