technologia-blockchain

Technologia Blockchain

Co to jest Blockchain? Jest to rozproszona baza danych, która stale rośnie w dodatkowe rekordy. Dane w Blockchain są zabezpieczone kryptograficznie przed manipulacją. Technologia ta oparta jest na sieci peer-to-peer bez centrali – systemu zarządzającego. Całą bazę można nazwać swego rodzaju rozproszoną rachunkową księgą główną. Jej podwaliny leżą w kryptowalucie Bitcoin, w której pierwszy raz została wykorzystana. Transakcje Bitcoina są tam przetrzymywane i zachodzą po sobie kolejno, co określa właściwy stan sieci w danym momencie czasu.

Rozwój Blockchain

Przez lata technologia ta jest rozwijana m.in. przez różne kryptowaluty. Księgi zostały wzmocnione w inteligentne umowy, tzw. smart contracts, czyli procedury kodu, które są położone w łańcuchu bloków wraz z transakcjami.

Bezpieczeństwo Blockchain

Księgi Blockchain są niepodrabiane. W tym momencie wykorzystuje się zazwyczaj 256-bitowe klucze szyfrujące, co za tym idzie, nawet komputeryzacja kwantowa nie jest w stanie ich złamać – i nie będzie przez najbliższych kilka lat. Niektóre z alternatywnych kryptowalut (tzw. Altcoin’y) zabezpieczają się już na przyszłość i wykorzystują do szyfrowania transakcji klucze cztery razy większe. Każdy posiada u siebie na urządzeniu kopię księgi – gdy algorytm wykryje, że któraś z transakcji w jednej wersji księgi nie zgadza się z resztą – nie otrzyma autoryzacji. Blok, który został zatwierdzony, jest nieodwracalny.

Wykorzystywanie Blockchain

Nie tylko kryptowaluty są docelowym rynkiem dla tej technologii. Co chwile powstają nowe start-upy, które chcą badać i wykorzystywać system ksiąg rozproszonych w wielu dziedzinach, np. energetyce, transporcie, inteligentnych kontraktach, zdecentralizowanych rynkach, hazardzie, systemach głosowania, usługach rządowych oraz wielu innych.

Podsumowanie

Wprowadzanie Blockchain jest swego rodzaju rewolucją, która w pełni zacznie się dopiero za kilka lat. Badania na ten temat są rozwijane przez wielu ludzi. Światowe Forum Ekonomiczne umieściło technologię Blockchain w TOP10. Będziemy bacznie obserwować jej rozwój.