Wdrożenie systemu B2B
dla netPACK Sp. z o.o.

Informacje o netPACK Sp. z o.o.

O netPACK Sp. z o.o.

Drukarnia netPACK, ze swoim przeszło 12-letnim doświadczeniem, należy do grupy liderów w branży poligraficznej. Firma może pochwalić się bogatym portfolio realizacji na rzecz odbiorców z Polski i Europy zachodniej. Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie usługami przez dużych graczy na rynku. Zarówno jakość produktów, zakres usług i dynamika rozwoju firmy zostały niejednokrotnie nagrodzone prestiżowymi tytułami (m.in. Gazele Biznesu, Diamenty Forbes).

Przewagą konkurencyjną firmy zdecydowanie jest zaawansowane zaplecze maszynowe (urządzenia takich firmy jak Canon czy Heidelberg), co przekłada się nie tylko na jakość wydruku, ale również na szybkość realizacji zamówienia. W połączeniu z doświadczonym zespołem produkcyjnym, netPACK skutecznie zaspokaja wysokie wymagania klientów.

Kanał B2B

Współpraca pomiędzy netPACK a X-Coding IT Studio rozpoczęła się w wyniku planowanej inwestycji na uruchomienie sprzedaży internetowej w kanale B2B.

netPACK - kanał b2b

Głównym celem postawionym przez firmę było zwiększenie wolumenu sprzedaży przy jak największej automatyzacji procesu realizacji zamówień (co przekłada się bezpośrednio na utrzymanie rozmiarów zespołu, a tym samym kosztów stałych).

Z punktu widzenia sprzedaży internetowej, kanał B2B jest drogą, na którą decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Wynika to przede wszystkim z odmiennej charakterystyki sprzedaży. W zależności od branży, może to być źródło dodatkowego przychodu na poziomie od 20% do nawet 80% w stosunku do wartości pochodzącej z kanału B2C.

Co więcej, przychód ten osiągany jest przy niższych kosztach poniesionych na marketing. Warto tutaj również zauważyć, że z punktu widzenia realizacji zamówienia, szczególnie w branży zorientowanej na produkcję, najczęściej nie występuje potrzeba reorganizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Często nawet, ze względu na rozmiary pojedynczego zamówienia, proces produkcyjny upraszcza się.

Wartość dodana optymalnego planu

>W przypadku tego typu projektów, zawsze rekomendujemy wykonanie pełnej analizy biznesowej. Niemożliwym jest nie docenić wniosków płynących z dobrze przeprowadzonej analityki.

Wykorzystując standardy opracowane przez International Institute of Business Analysis, dokument dostarcza rzetelnej wiedzy w obszarach:

 • procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • interesariuszy w projekcie,
 • charakterystyki pracy poszczególnych stanowisk,
 • szans i zagrożeń wynikających z potencjalnych zmian,

w kontekście projektowanego oprogramowania. Łącząc wszystkie dostępne techniki (m.in. wywiad środowiskowy, opinia ekspercka, dobre praktyki), w łatwy sposób udało się zaplanować nie tylko zakres funkcjonalny oprogramowania, ale również ocenić jego wpływ na harmonię pracy firmy.

Analiza biznesowa przeprowadzona w 3 miesiące przez X-Coding IT Studio zaowocowała w następujące skutki:

 • zidentyfikowaliśmy jasno cel oraz potrzeby biznesowe stojące za inwestycją,
 • zrozumieliśmy charakterystykę pracy i bieżące problemy, które wymagają rozwiązania,
 • klient upewnił się, że wydaje pieniądze na dokładnie to, czego potrzebuje,
 • firma otrzymała obiektywny obraz kondycji poszczególnych stanowisk i sugestie dotyczące optymalizacji jakości realizowanej pracy,
 • dział techniczny otrzymał jasno sprecyzowane wymagania biznesowe oraz funkcjonalne dotyczące tworzonego oprogramowania.

Widać zatem, że korzyść była obustronna, a ryzyko wzajemnego niezrozumienia zostało zminimalizowane.

Wdrożenie

Zdecydowaliśmy się na realizację projektu zgodnie z metodologią zwinną, korzystając ze SCRUM. To, co zadecydowało o takim podejściu, to przede wszystkim fakt, że dzięki temu firma netPACK, mogła zacząć w jak najkrótszym czasie korzystać z dostarczanych przez zespół modułów wchodzących w skład całego systemu.

netPACK - agile

Metodologia zwinna i odpowiednio zaplanowane etapy pozwoliły także na miękkie przejście na nowy system, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie związane z przestojem w produkcji. Pracownicy, którzy jako pierwsi uzyskali dostęp do nowego systemu pomogli stworzyć wokół niego pozytywną atmosferę oczekiwania na nowe funkcjonalności, które niezbędne były do rozwoju firmy netPACK. Tym samym zminimalizowaliśmy wpływ pracowników negatywnie nastawionych do zmian w przedsiębiorstwie.

System został podzielony na następujące moduły:

 • moduł EDI,
 • moduł projektowy,
 • moduł generowania i przesyłania faktur,
 • moduł generowania raportów,
 • moduł weryfikacji stanu zamówienia,
 • moduł wykrywania błędów,
 • moduł logistyczny.

Całość systemu została oparta o framework Symfony 2.3, który bardzo dobrze wspiera modułową architekturę systemu i dostarcza wielu podstawowych funkcjonalności takich jak mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników, generowanie pdf, obsługa cache.v

W module EDI została zaprojektowana całość komunikacji i wymiany informacji pomiędzy partnerami a firmą netPACK. System udostępnia API, które obsługuje zarówno protokół REST jak i SOAP, co ułatwia integrację poszczególnym partnerom.

W module faktur zaimplementowany został automatyczny podpis elektroniczny dołączany do wygenerowanego dokumentu PDF. Partnerzy netPACK mają dzięki temu mechanizmowi pewność, że faktura pochodzi od firmy netPACK i nie została zmodyfikowana podczas wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami.

Co więcej, przychód ten osiągany jest przy niższych kosztach poniesionych na marketing. Warto tutaj również zauważyć, że z punktu widzenia realizacji zamówienia, szczególnie w branży zorientowanej na produkcję, najczęściej nie występuje potrzeba reorganizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Często nawet, ze względu na rozmiary pojedynczego zamówienia, proces produkcyjny upraszcza się.

Proces projektowy

ikona 1

Małe kroki

Wdrożenie projektu zostało podzielone na dwutygodniowe sprinty. To z jednej strony najkrótszy okres potrzebny na wdrożenie spójnych funkcjonalnie elementów systemu, z drugiej strony przy większym czasie wzrasta ryzyko obniżenia jakości produktów cząstkowych.

Wyjątkiem od wyżej przyjętej reguły był pierwszy sprint, trwający 5 tygodni, w którym ustabilizowaliśmy środowiska testowe oraz devcornery i dostarczyliśmy podstawową aplikację pod przyszły rozwój.

ikona 2

Testy, testy, testy

Stałym elementem każdego sprintu było ciągłe wsparcie testerów aplikacji. Przy takich rozmiarach projektu, była to jedna z kluczowych ról, dzięki której zachowaliśmy jakość kolejnych produktów cząstkowych.

Rodzaje testów, które wykonywaliśmy iteracyjnie:

 • testy funkcjonalne – przede wszystkim pod kątem spełniania user story, ale także użyteczności aplikacji,
 • testy wydajności – mające na celu zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu ruchu, zgodnie z przewidywaniami biznesowymi,,
 • testy bezpieczeństwa – podatność aplikacji na typowe ataki z użyciem narzędzi automatycznych (podatność na SQL Injection, XSS, CSRF),
ikona 3

Rola klienta

Od samego początku prac staraliśmy się angażować klienta w codzienną rutynę zespołuprogramistycznego. Wobec tego interesy klienta były reprezentowane podczas codziennych standup meetingów, zarówno scrum master jak i programiści byli dobrze skomunikowani z poszczególnymi działami, w których wdrażaliśmy system.

W efekcie takich działań my dużo szybciej reagowaliśmy na zmiany, klient był stale dobrze poinformowany, a przede wszystkim poszczególne etapy były odbierane praktycznie w trybie ciągłym.

ikona 4

Agile się opłaca

Metodologia zwinna w przypadku tego projektu była najlepszym możliwym wyborem. Dobra komunikacja, efektywna praca zespołu i rezultaty zawsze zgodne z oczekiwaniami to główne argumenty “za”.

Dodatkowym, ale również wartym podkreślenia rezultatem, były same produkty cząstkowe, które etapami wypierały stare rozwiązania i stopniowo stabilizowały się w środowisku przedsiębiorstwa.

Dalszy rozwój

Głównym efektem prac jest system, który zaspokaja potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa w zakresie realizacji zamówień w kanale B2B. Warto jednak wspomnieć o pozostałych pozytywnych konsekwencjach realizacji projektu:

 • zoptymalizowaliśmy główne procesy biznesowe, co w efekcie pozwoliło utrzymać zatrudnienie przy trzykrotnie większym obłożeniu,
 • poszczególne stanowiska uczestniczące w realizacji zamówień zostały udrożnione i otrzymały dedykowane rozwiązania, które wnoszą większą ergonomię pracy,
 • wdrożone narzędzia analityczne pozwalają lepiej estymować kosztorysowanie,
 • obniżony został średni koszt produkcji jednego zamówienia,
 • mechanizmy monitorowania i eskalacji umożliwiły uszczelnienie kontroli jakości.

Ponadto udało się również scentralizować zarządzanie projektami z wszystkich kanałów, którymi dysponuje firma.

Jak możemy pomóc?

Jeśli chcesz z nami zrealizować swój projekt, zostaw nam informację.
Na pewno skontaktujemy się z Tobą!

Możesz także napisać lub zadzwonić: