Obsługa sprzedaży
i magazynu FLHF S.A.

Informacje o Decoking

O FLHF S.A.

Głównym obszarem działalności firmy FLHF S.A. jest handel tekstyliami w Internecie.

W początkowej fazie rozwoju firma budowała swoją sprzedaż wyłącznie na rynku polskim, intensyfikując działania sprzedażowe przez kanał Allegro. Zebrane w ten sposób doświadczenia na rodzimym rynku e-Commerce umożliwiły dynamiczny rozwój i wypracowanie coraz lepszych metod maksymalizacji sprzedaży on-line.

Dziś firma FLHF S.A. jest jednym z liderów w branży z wieloletnim doświadczeniem na rynku e-Commerce. Nabyte doświadczenie pozwoliło szybko wdrożyć optymalny model sprzedaży.

Wraz z rozwojem firmy szybko okazało się, że wolumen zamówień, a także oczekiwania naszych zachodnich klientów w stosunku do jakości obsługi, wymagały usprawnienia procesu obsługi zamówień w firmie.

Rozpoczęcie współpracy nad Falconem

Firma FLHF S.A. zdecydowała się na współpracę z X-Coding IT Studio w celu skupienia działań mających rozwiązać problemy w obsłudze narastającej ilości obsługiwanych zamówień. Biorąc pod uwagę rozwój firmy, a także poniesione inwestycje, stanęliśmy przed zadaniem zaprojektowania narzędzia, które nie tylko spełni potrzeby bieżące, ale będzie również przygotowane na utrzymanie skali na przestrzeni najbliższych lat.

Proces sprzedaży w Decoking

Do głównych zadań X-Coding IT Studio należało:

 • identyfikacja i propozycja automatyzacji kluczowych procesow biznesowych w firmie,
 • dostarczenie oprogramowania realizującego te procesy,
 • osadzenie aplikacji w istniejącym środowisku IT w firmie (m.in. Subiekt GT).

Automatyzacja procesu biznesowego

Na potrzeby zwiększenia wydajności magazynu, przeprojektowaliśmy główny proces biznesowy, który razem z procesami wspomagającymi oparty został o scentralizowany system zarządzania zamówieniami. Główny proces został zaprojektowany następująco:

ikona 1

Klient składa (i opłaca) zamówienie w jednym z zewnętrznych systemów.

ikona 2

Zamówienie zostaje automatycznie pobrane do systemu Falcon.

ikona 3

System Falcon generuje w systemie Subiekt GT dokument WZ oraz aktualizuje stany magazynowe danego produktu we wszystkich systemach zewnętrznych.

ikona 4

Zamówienie z wystawionym dokumentem WZ trafia do młodszego magazyniera, który przy pomocy kolektora danych otwiera kompletację zamówienia, kompletuje produkty oraz zamyka kompletację zamówienia

ikona 5

Skompletowane przez młodszego magazyniera zamówienie trafia do starszego magazyniera, który, dla utrzymania możliwie najniższego współczynnika błędu, przeprowadza proces sprawdzenia kompletności i poprawności paczki do zamówienia.

ikona 6

Potwierdzone zamówienie trafia do automatycznego przypisania numeru listu przewozowego w integracji z DPD, po przypisaniu numeru listu przewozowego automatycznie drukowana jest etykieta na paczkę na na drukarkach termicznych.

ikona 7

Po przyklejeniu gotowej etykiety na spakowaną paczkę przesyłka jest gotowa i oczekuje na kuriera, który poinformowany jest już w momencie przypisywania numeru listu przewozowego i raz dziennie odbiera przesyłki.

Na każdym etapie procesu kluczowymi aspektami były:

 • spójność – wymiana danych nie może powodować niespójności lub braków w zewnętrznych systemach,
 • niezawodność – system musi zapewniać, że dane nie są obarczone błędem,
 • stabilność – system musi pracować bez przerwy (nie licząc planowanych przerw konserwacyjnych), a w przypadku wystąpienia awarii – zebrać dane różnicowo bez duplikatów,
 • skalowalność – biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa, wystąpiła potrzeba łatwego zwiększenia wydajności platformy przy zwiększeniu obciążenia,
 • modułowość – przypięcie nowego systemu zewnętrznego nie powinno wiązać się z przebudową całości.

Wdrożenie systemu

FLHF - architektura

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie dedykowanego oprogramowania w następującej konfiguracji:

 • Baza danych – MySQL,
 • Silnik aplikacji – Symfony 2 Framework,
 • Frontend – Dojo Framework.

Dzięki tak dobranej konfiguracji dużo łatwiej utrzymać wysoką wydajność aplikacji, a także przejrzystość kodu, nie tracąc przy tym możliwości dalszej rozbudowy systemu.

Ważną kwestią dla nas jest również fakt, że Symfony 2 Framework dysponuje dużą ilością otwartych rozszerzeń, dzięki czemu udało się zmniejszyć koszty poniesionej inwestycji w funkcjonalnościach, które nie są bezpośrednio związane z potrzebami naszego klienta.

Cała komunikacja z backendem została rozwiązana w sposób asynchroniczny w formacie JSON. W połączeniu z Dojo Framework uzyskaliśmy najbardziej optymalną, w sensie wymiany danych, aplikację webową przyjazną dla użytkownika operującego na dużych zbiorach danych.

FLHF - mapa

Implementacja i uruchomienie produkcyjne

Rozmiar funkcjonalny aplikacji był na tyle duży, że zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu etapami tak, by systematycznie odciążać poszczególne cykliczne prace wykonywane w przedsiębiorstwie przez system Falcon. Dzięki podziałowi, udało się również efektywnie zarządzać zakresem projektu, dostosowując go do bieżących potrzeb klienta.

Naturalnie pierwszym i jedynym niezmiennym etapem prac było przygotowanie struktury bazy danych i podstawowych funkcjonalności, które w przyszłości miały realizować procesy biznesowe w firmie. Był to zarazem najważniejszy etap, na efekcie którego opieraliśmy każde następne prace.

Każdy cykl produkcyjny związany był z dostarczeniem klientowi pełnego zestawu funkcjonalności realizującego krok biznesowy lub proces wspomagający. Dzięki temu odciążane były kolejne stanowiska pracy i następowało to tak szybko, jak tylko możliwe.

Integracje

Jak zostało wspomniane, aplikacja stanowiła middleware, do którego podłączone były wszystkie aplikacje zewnętrzne. Integracja wobec tego obejmowała wszystkie kluczowe systemy używane w firmie:

 • Allegro, kanał eCommerce, eBay,
 • InsERT GT,
 • system obsługi kurierskiej DPD.

Utrzymanie jakości

Od początku trwania projektu jednym z głównym wymagań klienta była niezawodność systemu. Konieczna była implementacja zaawansowanego logowania zdarzeń w systemie, oparta o poziomy ważności i eskalacje.

Archiwizacji zdarzeń i kompleksowa walidacja danych na każdym etapie pozwalała bardzo szybko identyfikować błędy, odpowiednio je adresować i w efekcie podejmować działania naprawcze. W ten sposób zredukowaliśmy czas reakcji na awarię do kilkudziesięciu minut, mając kompletną informację o błędzie jeszcze przed zgłoszeniem jej przez klienta.

Autor opinii

Paweł Sawicki

CEO
FLHF S.A.

Współpraca z X-Coding IT Studio rozpoczęła się w ważnym momencie dla mojej firmy. Chcąc dalej się rozwijać, musiałem podjąć stanowcze kroki zmierzające do budowy takiego systemu informatycznego, który zautomatyzowałby jak największą ilości elementów obsługi klienta i procesów sprzedażowych. W wyniku prac prowadzonych przez zespól X-Coding IT Studio, udało stworzyć się system, który pozwolił zwiększyć wolumen sprzedaży, przy utrzymaniu stałego zatrudnienia i zwiększeniu niezawodności procesu obsługi. Dzisiaj wiem, że tak szybki i efektywny rozwój mojej firmy byłby niemożliwy bez specjalistów z X-Coding IT Studio. Nasza współpraca zaowocowała w system, który jest dla mnie i moich pracowników łatwy w obsłudze, działa szybko i intuicyjnie, a także umożliwia dalszy rozwój firmy.

Jak możemy pomóc?

Jeśli chcesz z nami zrealizować swój projekt, zostaw nam informację.
Na pewno skontaktujemy się z Tobą!

Możesz także napisać lub zadzwonić: