Obsługa sprzedaży i magazynu FLHF S.A. - X-Coding IT Studio

Obsługa sprzedaży
i magazynu FLHF S.A.

Informacje o Decoking

O FLHF S.A.

Głównym obszarem działalności firmy FLHF S.A. jest handel tekstyliami w Internecie.

W początkowej fazie rozwoju firma budowała swoją sprzedaż wyłącznie na rynku polskim, intensyfikując działania sprzedażowe przez kanał Allegro. Zebrane w ten sposób doświadczenia na rodzimym rynku e-Commerce umożliwiły dynamiczny rozwój i wypracowanie coraz lepszych metod maksymalizacji sprzedaży on-line.

Dziś firma FLHF S.A. jest jednym z liderów w branży z wieloletnim doświadczeniem na rynku e-Commerce. Nabyte doświadczenie pozwoliło szybko wdrożyć optymalny model sprzedaży.

Wraz z rozwojem firmy szybko okazało się, że wolumen zamówień, a także oczekiwania naszych zachodnich klientów w stosunku do jakości obsługi, wymagały usprawnienia procesu obsługi zamówień w firmie.

Rozpoczęcie współpracy nad Falconem

Firma FLHF S.A. zdecydowała się na współpracę z X-Coding IT Studio w celu skupienia działań mających rozwiązać problemy w obsłudze narastającej ilości obsługiwanych zamówień. Biorąc pod uwagę rozwój firmy, a także poniesione inwestycje, stanęliśmy przed zadaniem zaprojektowania narzędzia, które nie tylko spełni potrzeby bieżące, ale będzie również przygotowane na utrzymanie skali na przestrzeni najbliższych lat.

Proces sprzedaży w Decoking

Do głównych zadań X-Coding IT Studio należało:

 • identyfikacja i propozycja automatyzacji kluczowych procesow biznesowych w firmie,
 • dostarczenie oprogramowania realizującego te procesy,
 • osadzenie aplikacji w istniejącym środowisku IT w firmie (m.in. Subiekt GT).

Automatyzacja procesu biznesowego

Na potrzeby zwiększenia wydajności magazynu, przeprojektowaliśmy główny proces biznesowy, który razem z procesami wspomagającymi oparty został o scentralizowany system zarządzania zamówieniami. Główny proces został zaprojektowany następująco:

Klient składa (i opłaca) zamówienie w jednym z zewnętrznych systemów.

Zamówienie zostaje automatycznie pobrane do systemu Falcon.

System Falcon generuje w systemie Subiekt GT dokument WZ oraz aktualizuje stany magazynowe danego produktu we wszystkich systemach zewnętrznych.

Zamówienie z wystawionym dokumentem WZ trafia do młodszego magazyniera, który przy pomocy kolektora danych otwiera kompletację zamówienia, kompletuje produkty oraz zamyka kompletację zamówienia

Skompletowane przez młodszego magazyniera zamówienie trafia do starszego magazyniera, który, dla utrzymania możliwie najniższego współczynnika błędu, przeprowadza proces sprawdzenia kompletności i poprawności paczki do zamówienia.

Potwierdzone zamówienie trafia do automatycznego przypisania numeru listu przewozowego w integracji z DPD, po przypisaniu numeru listu przewozowego automatycznie drukowana jest etykieta na paczkę na na drukarkach termicznych.

Po przyklejeniu gotowej etykiety na spakowaną paczkę przesyłka jest gotowa i oczekuje na kuriera, który poinformowany jest już w momencie przypisywania numeru listu przewozowego i raz dziennie odbiera przesyłki.

Na każdym etapie procesu kluczowymi aspektami były:

 • spójność – wymiana danych nie może powodować niespójności lub braków w zewnętrznych systemach,
 • niezawodność – system musi zapewniać, że dane nie są obarczone błędem,
 • stabilność – system musi pracować bez przerwy (nie licząc planowanych przerw konserwacyjnych), a w przypadku wystąpienia awarii – zebrać dane różnicowo bez duplikatów,
 • skalowalność – biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa, wystąpiła potrzeba łatwego zwiększenia wydajności platformy przy zwiększeniu obciążenia,
 • modułowość – przypięcie nowego systemu zewnętrznego nie powinno wiązać się z przebudową całości.

Wdrożenie systemu

FLHF - architektura

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie dedykowanego oprogramowania w następującej konfiguracji:

 • Baza danych – MySQL,
 • Silnik aplikacji – Symfony 2 Framework,
 • Frontend – Dojo Framework.

Dzięki tak dobranej konfiguracji dużo łatwiej utrzymać wysoką wydajność aplikacji, a także przejrzystość kodu, nie tracąc przy tym możliwości dalszej rozbudowy systemu.

Ważną kwestią dla nas jest również fakt, że Symfony 2 Framework dysponuje dużą ilością otwartych rozszerzeń, dzięki czemu udało się zmniejszyć koszty poniesionej inwestycji w funkcjonalnościach, które nie są bezpośrednio związane z potrzebami naszego klienta.

Cała komunikacja z backendem została rozwiązana w sposób asynchroniczny w formacie JSON. W połączeniu z Dojo Framework uzyskaliśmy najbardziej optymalną, w sensie wymiany danych, aplikację webową przyjazną dla użytkownika operującego na dużych zbiorach danych.

FLHF - mapa

Implementacja i uruchomienie produkcyjne

Rozmiar funkcjonalny aplikacji był na tyle duży, że zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu etapami tak, by systematycznie odciążać poszczególne cykliczne prace wykonywane w przedsiębiorstwie przez system Falcon. Dzięki podziałowi, udało się również efektywnie zarządzać zakresem projektu, dostosowując go do bieżących potrzeb klienta.

Naturalnie pierwszym i jedynym niezmiennym etapem prac było przygotowanie struktury bazy danych i podstawowych funkcjonalności, które w przyszłości miały realizować procesy biznesowe w firmie. Był to zarazem najważniejszy etap, na efekcie którego opieraliśmy każde następne prace.

Każdy cykl produkcyjny związany był z dostarczeniem klientowi pełnego zestawu funkcjonalności realizującego krok biznesowy lub proces wspomagający. Dzięki temu odciążane były kolejne stanowiska pracy i następowało to tak szybko, jak tylko możliwe.

Integracje

Jak zostało wspomniane, aplikacja stanowiła middleware, do którego podłączone były wszystkie aplikacje zewnętrzne. Integracja wobec tego obejmowała wszystkie kluczowe systemy używane w firmie:

 • Allegro, kanał eCommerce, eBay,
 • InsERT GT,
 • system obsługi kurierskiej DPD.

Utrzymanie jakości

Od początku trwania projektu jednym z głównym wymagań klienta była niezawodność systemu. Konieczna była implementacja zaawansowanego logowania zdarzeń w systemie, oparta o poziomy ważności i eskalacje.

Archiwizacji zdarzeń i kompleksowa walidacja danych na każdym etapie pozwalała bardzo szybko identyfikować błędy, odpowiednio je adresować i w efekcie podejmować działania naprawcze. W ten sposób zredukowaliśmy czas reakcji na awarię do kilkudziesięciu minut, mając kompletną informację o błędzie jeszcze przed zgłoszeniem jej przez klienta.

Paweł Sawicki

CEO
FLHF S.A.

Współpraca z X-Coding IT Studio rozpoczęła się w ważnym momencie dla mojej firmy. Chcąc dalej się rozwijać, musiałem podjąć stanowcze kroki zmierzające do budowy takiego systemu informatycznego, który zautomatyzowałby jak największą ilości elementów obsługi klienta i procesów sprzedażowych. W wyniku prac prowadzonych przez zespól X-Coding IT Studio, udało stworzyć się system, który pozwolił zwiększyć wolumen sprzedaży, przy utrzymaniu stałego zatrudnienia i zwiększeniu niezawodności procesu obsługi. Dzisiaj wiem, że tak szybki i efektywny rozwój mojej firmy byłby niemożliwy bez specjalistów z X-Coding IT Studio. Nasza współpraca zaowocowała w system, który jest dla mnie i moich pracowników łatwy w obsłudze, działa szybko i intuicyjnie, a także umożliwia dalszy rozwój firmy.

Jak możemy pomóc?

Jeśli chcesz z nami zrealizować swój projekt, zostaw nam informację.
Na pewno skontaktujemy się z Tobą!

Możesz także napisać lub zadzwonić: